Redizajn i knjiga grafičkih standarda kompanije Karin Komerc

Karin Komerc je porodična kompanija koja je svoj vizuelni brend razvijala ističući porodične i tradicionalne vrednosti koje su u direktnoj vezi sa primorskim selom u Dalmaciji, odakle je firma i potekla. Osnova vizuelnog identiteta bio je logo, dominantan petougao sa ilustracijom crkve, mora, sunca i galeba uz kitnjastu tipografiju. Logo kompanije je imao veliki značaj za osnivača kompanije i čtavu porodicu, ali je njegova manjkavost bila u tome  što pored jake emotivne poruke nije u najboljem svetlu iskazao moć i poslovna dostignuća kompanije. Veliki napredak, nova poslovna zgrada i smena generacija iziskivale su novi pristup brendu.

Cilj redizajna je bio definisanje identiteta, poboljšavanje percepcije među klijentima i izgradnja snažnije prisutnosti na tržištu. Kako je redizajn kompleksan sam po sebi, odlučili smo da proces podelimo u nekoliko koraka.

  1. Istraživanje i analiza: sproveli smo temeljno istraživanje tržišta, ciljne grupe i konkurencije. Identifikovali smo prednosti i slabosti postojećeg brenda. 
  2. Misija, vizija i vrednosti: Definisali smo jasnu i inspirativnu misiju, viziju i vrednosti kompanije. Ovo nam je pomoglo u usmeravanju redizajna i u osnaživanju identiteta brenda.
  3. Logo i identitet brenda: Osnovni izazovi i dileme pri redizajniranju logoa su bile vezane za pitanje koliko se odmaći od inicijalne ideje i elemenata. Prošli smo kroz fazu uprošćavanja i modernizaciju elemenata postojećeg logoa. Menjali smo tipografiju, koja bi izrazila stabilnost i modernost kompanije, ali smo se ipak odlučili za potpuno novi logo, kao i pristup. 

Novi logo simbolično predstavlja dva slova K. Jedno reprezentuje stub i oslonac kompanije u vidu njenog osnivača i mesta odakle je kompanija potekla, dok  je drugo slovo u obliku strelice usmerene upravo prema početnoj tački (uporištu i mestu odakle je sve poteklo), ali sa široko otvorenim kracima ka svemu što dolazi. Ispis čini modifikovana geometrijska tipografija sa otvorenim slovom A i R što odaje utisak procesa stvaranja i jasne vizije.

Nakon realizacije logotipa, na nama je bio veoma kreativan i izazovan zadatak, a to je da definišemo i osmislimo elemente, odnosno da napravimo referentni vodič za upotrebu logotipa, boja, tipografije i drugih grafičkih elemenata brenda. Cilj je bio obezbediti doslednost i prepoznatljivost brenda u svim komunikacijama. 

Usledilo je definisanje boja. S obziom na to da kompanija već ima prepoznatljivost, narandžasta boja je svakako trebalo da ostane kao zaštitni znak firme. Nekadašnju tamno plavu smo zamenili antracit sivom, čija je uloga da aludira na beton – što je jedan od osnovnih proizvoda kompanije.

Tipografija koje će se koristiti na svim materijalima je beserifna, jednostavna i geometrijska. Na grafemama Č i Š će kvačice uvek biti identične strelicama sa logoa, što su detalji koji izražavaju temeljan i celovin pristup brendu, dok ujedno iskazuju i način poslovanja, odnosno politiku firme.

Odabrali smo i jednostavnu šaru brenda koja podseća na tragove točkova mehanizacije tokom radnog procesa. Šara je pažljivo i planski odabrana s obzirom na činjenicu da je kompanija Karin Komerc vodeći lider u sferi modernosti i broja mehanizacije u naštoj zemlji. Takođe, izgradnja novih saobraćajnica i puteva je jedna od njenih osnovnih prioriteta kada je u pitanju niskogradnja, stoga šara upućuje na rad mašina na novim deonicama, konstantan pokret, nove projekte, stalno napredovanje i progres.

Pomoću kreiranih osnovnih elemenata, definisali smo i ostale vizualne elemente i napravili  smernice za izradu kompleta uniformi, šlemova, majica.

Napravili smo odabir i dali prototipe gift proizvoda, kesa, kalendara, kao i promo materijala. Predvideli smo pozicije logoa na radnim vozilima i mehanizaciji.

Ponosni smo na činjenicu što smo učestvovali i u dekoraciji enterijera, kao i unutrašnjih grafičkih putokaza i oznaka pri izradi nove poslovne zgrade Karin Komerca. Vodili smo računa o svim detaljima vezanim za imenovanje prostorija, numeraciju kancelarija, kao i piktorgama. Osmislili smo i pripremili dekorativnu šaru za tri sprata pregradnih portala kancelarija.

Plan je da se dosledno nastavi sprovođenje definisanih elemenata kroz štampane i digitalne medije. Planirana je izrada nekoliko korporativnih kataloga, redizajn sajta, već se radi na osmišljavanju platformi za društvene mreže.

Knjiga graf. standarda je živ dokument, koji raste i menja se sa brendom. Važno je da se redovno ažurira kako bi bila relevantna i kako bi adekvatno reflektovala razvoj brenda, baš kao i same kompanije.

Deo onoga što smo uradili možete pogledati na linku:

https://www.behance.net/gallery/176040333/Brand-book-Karin-Komerc?

Podeli sa drugima