Prirodno- matematički fakultet u Novom Sadu- 5 odvojenih departmana:

  1. Departman za biologiju i ekologiju
  2. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
  3. Departman za matematiku i informatiku
  4. Departman za fiziku
  5. Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Izazov:

Pet različitih klijenata. Kreiranje raznolikih sadržaja za svaki od departmana. Kreiranje kanala komunikacije koji će povezati akademsku zajednicu i ciljnu grupu, prateći zahteve i formate društvenih mreža.

Pristup i rezultati:

Kreiranje raznih platformi kao sredstava komunikacije i isticanje vrednosti svakog departmana kroz te platforme. Kreiranje Periodnog sistema elemenata. Značajan porast zainteresovanih i upisanih studenata. Ciljna grupa je prepoznala društvene mreže kao značajan kanal komunikacije- to je posebno bilo vidljivo u periodu prijema i upisa novih studenata.