Evropska Noć istraživača u Srbiji je osnovana od strane programa “Horizont 2020“ koji je najveći program EU za istraživanja i inovativne aktivnosti. Glavni cilj projekta je identifikacija i povećanje javnog priznanja izvanrednih istraživača i promocija istraživačkog poziva među mladim studentima.

Izazov:

Izabrati PR menadžera ovog događaja. Privući pažnju medija, objaviti događaj i komunicirati o njemu uz poštovanje svih mera protiv Covid 19 pandemije.

Pristup i rezultati:

Za ulogu PR-a, opredelili smo se za našu pripravnicu. Sve je prošlo glatko, a iskustvo koje je stekla iz ove saradnje je bila tema njenog diplomskog rada na Fakultetu tehničkih nauka.