Medicinski sadržaj na internetu

Marketing u medicini je domen koji vrlo često nije u fokusu tema kada je reč o ovoj, kreativnoj industriji. Potreba za sadržajima i komunikacijom na teme medicine i zdravlja je uvek prisutna, a samo se dodatno ispoljila kada je proglešena pandemija. Tome u prilog govore mnogobrojni forumi čiji je cilj da okupe zajednicu koju povezuju određeni zdravstveni problemi kako bi došlo do razmene iskustava i saveta. Međutim, iako je namera u osnovi filantropska, neretko se dešava da takvi sadržaji samo dodatno unose nemir i konfuziju, jer su informacije koje se dele često neproverene, neobjektivne, zasnovane na individualnom iskustvu, kao i laičkom pristupu. Ovde ćemo zanemariti teorije zavere. O tome nekom drugom prilikom.

Tome u prilog govore mnogobrojni forumi čiji je cilj da okupe zajednicu koju povezuju određeni zdravstveni problemi kako bi došlo do razmene iskustava i saveta. Međutim, iako je namera u osnovi filantropska, neretko se dešava da takvi sadržaji samo dodatno unose nemir i konfuziju, jer su informacije koje se dele često neproverene, neobjektivne, zasnovane na individualnom iskustvu, kao i laičkom pristupu.

Da li su nam onda uopšte neophodni medicinski sadržaji?

Uprkos svemu navedenom, odgovor je nedvosmislen, jesu, i to veoma. Istraživanja su pokazala da na prve simptome ili promene zdravstvenog stanja čak 80% populacije reaguje tražeći pomoć na Googlu, društvenim mrežama, odnosno forumima, dok direktnu medicinsku pomoć najčešće potražimo tek kada je stanje akutno.

Podaci govore da se svakog minuta pretražuje oko 70.000 pojmova u vezi sa zdravljem ili medicinom. To znači preko 100 miliona pretraga u toku jednog dana. (Izvor: Medium.com,)

I sam Google ima savete na temu pretraga iz sfere zdravlja.

S obzirom na sve gore navedeno, jasno je da je praksu zdravstvene samopomoći na internetu veoma teško iskoreniti. Stoga bi medicinske ustanove i oni koji se bave medicinom trebalo da prepoznaju potrebu pacijenata za bržom, ekspeditivnom i neposrednijom komunikacijom, koju omogućavaju upravo društvene mreže, forumi, podkasti i blogovi.

Na putu zdravlja, gde bi pacijent potencijalno zalutao nehotice ili skrenuo u nadri lekarstvo, važno je „presresti ga“, odnosno naći mu se na tom putu adekvatnom preporukom i neophodnim proverenim informacijama. „Sajber lekar“ nije zamena za adekvatan medicinski pregled, zato je uloga sadržaja koji se plasira da:

Naglasi važnost individualnog pristupa i posete zdravstvenoj ustanovi

– Pruži merodavne,  proverene i pravovremene informacije

– Upozna pacijente sa simptomima i eventualnim procesom lečenja

Ovakvim pristupom, poklanjajući pacijentima vreme i kvalitetan sadržaj, zdravstvene ustanove i oni koji se bave medicinom, preuzimaju inicijativu, ne prepuštaju pacijente slučaju i jasno komuniciraju društvenu angažovanost koja proističe iz humanosti. Zdravstvena ustanova koja je na usluzi i brine o pojedincu, koji još nije postao korisnik njenih usluga jasno komunicira i svoju vrednost koja je čini prepoznatljivom jer je reč o ustanovi, odnosno ljudima  koji velikodušno i predano rade na tome da skrate vreme našeg samostalnog istraživanja, koje vrlo često to i nije (uz sav naš trud).

Zašto je potreban i važan kvalitetan sadržaj?

Ponovo zbog prakse da se, kada nemamo lično iskustvo, a neophodno je da se opredelimo za lekara, medicinsku ustanovu ili laboratoriju, najčešće opredelimo prema savetu i preporuci ljudi čije mišljenje uvažavamo. Stalo nam je do toga da svoje zdravlje prepustimo u ruke nekome ko je „proveren“. Otuda i veoma veliki proj pregleda na kontentima koje prave influenseri i javne ličnosti, a koji su vezani za zdravlje, jer nam je važno da nas u potencijalno nelagodni proces uvede neko koga znamo ili prepoznajemo.

Dakle, ključna reč koja bi trebalo da opiše odnos koji imamo ili gradimo sa svojim lekarom jeste POVERENJE. Ono se stiče i nadograđuje, a komunikacija sa pacijentima putem mreža, bloga, podkasta, YouTuba ili foruma jeste upravo značajan prvi korak kojim se prilazi potencijalnom pacijentu, koji još nije ni osvestio da ima ko vodi računa o njemu i pre nego što je konkretnu pomoć zatražio.

Kada pričamo o digitalnim kanalima komunikacije, a u vezi sa medicinskim temama, izgradnja poverenja se može kreirati i kroz newsletter koji bi komunicirao aktuelne teme (npr. u doba alergija, početka školske godine, putovanja) kao i savete.

Imamo još ideja.

Slogan nam je Healthy communication sa razlogom. Pitanja možete slati na: [email protected]

Podeli sa drugima