KARIN
KOMERC

Najveća građevinska kompanija na teritoriji Vojvodine. Njihov rad je baziran na projektima od izuzetnog nacionalnog značaja.

SOCIAL NETWORK

Izazov:

Veoma visoki zahtevi i uslovi komunikacije u sklopu politike kompanije. Vođenje procesa nove vizije brendiranja.

Pristup i rezultati:

Kreiranje brojnih video sadržaja za ključne projekte i područja ekspertize. Kreiranje novog web sajta. Kreiranje novog kataloga kompanije.

Izdvojili bismo: Fotografija svitanja za veliki projekat od nacionalnog interesa. Rezultati su bili zadivljujući.