Izrada logoa za Departman hemije PMF-a? Challenge accepted.

Izrada logoa se mnogima čini kao jednostavan proces. Kombinacijom par elemenata koji nedvosmisleno asociraju na brend ili korišćenjem raznih softvera i aplikacija se može dobiti dizajnersko rešenje logoa. Stvari su ipak malo komplikovanije od toga. Svakako, može se izraditi logo u aplikaciji ili na brzinu, ali kvalitet izrade se drastično razlikuje ukoliko se iskusan dizajner tome posveti.  U ovom tekstu ne bavimo se isticanjem svih značajnih aspekata dobrog logoa, već želimo da podelimo kako je protekao naš proces izrade logoa (a i malo da se pohvalimo, realno) za Departman hemije, biohemije i zaštite životne sredine na PMF-u u Novom Sadu povodom 60 godina njihovog postojanja. 

U aprilu smo se sastali sa profesorima Departmana, kada su izrazili želju da se njihov postojeći logo menja. Već je postojala tendencija ka ovoj promeni i 60 godina postojanja se zaista činio kao savršen povod za promenu. Nakon sastanka, jedno nam je bilo kristalno jasno: novi logo mora eksplicitno da komunicira multidisciplinarnost koju neguje Departman u vidu primene hemije u različitim oblastima, poput biohemije i zaštite životne sredine. 

I zabava počinje.

Metodom mind-mappinga, povezivali smo sve informacije koje smo dobili od klijenta, povezivajući ključne pojmove i stvarajući asocijacije na njih. Prvi element koji smo uzeli u razmatranje je boja. Kako boje imaju snažan psihološki uticaj na ljudski mozak i emocije, hteli smo da zadržimo “poverenje” i tradiciju Departmana i zbog toga odlučili da zadržimo postojeću plavu boju. Dakle, naše novo rešenje biće monohromatsko. To u osnovi znači da koristimo jednu boju, ali imamo varijacije u nijansama i zasićenosti.  Koren vrednosti i svih sfera Departmana leži u hemiji i hemijskim jednačinama, ali vizuelno pričati samo hemiji nije bilo dovoljno. Sinonim za zaštitu životne sredine je zagađenje, ali i priroda. Simbol lista činio se kao prigodan. Za biohemiju izbor se sveo na DNA lanac, dok je erlenmajer preuzeo metaforiku za hemiju. 

Neverovatno je kako smo vizuelna bića i šta može da se rodi iz posmatranja reči, boja i oblika. Ukrštanjem pojmova, pravili smo razne kombinacije elemenata i od velikog broja skica, isfiltrirali smo najbolja rešenja. 

Svako ko se ikada bavio izradom logoa, zna da su ti olovka i papir u tom procesu najbolji drugari. Sve skice i idejni prikazi skicirani su na listovima papira (bolje reći u celoj svesci), a potom digitalizovani i iscrtani Pen Tool-om u Adobe Illustratoru. Rezultat je sledeći: 

Profesori su veoma zadovoljni i novi logo je zablistao na promotivnim materijalima ovogodišnje svečane proslave povodom 60 godina postojanja Departmana. Smatramo da je potrebno reći da ovo nije rešenje koje se radilo 3 dana. Za izradu logoa koji će biti upečatljiv i izražavati brend koji predstavlja, potrebno je vreme, volja i kreativa.  

Sad kada znate kako mi to radimo, javite nam se ukoliko i vama možemo da pomognemo. 🙂 

Podeli sa drugima