Interreg SPA- Servis povezan sa vođenjem marketinških kampanja na internetu za projekat CB NET.

Izazov:

Kreirati postove kao i adekvatne sadržaje koji prate dinamiku definisanu od strane menadžera projekta. Ciljna grupa: aktivisti nevladinih organizacija, apsolventi, potencijalni preduzetnici itd.

OSTALI PROJEKTI