Potpuno nov proizvod na tržištu, vaginalni probiotik za oralnu upotrebu.

Izazov:

Kreiranje imena, dizajn ambalaže i slogana usmeren na specifičnu ciljnu grupu dok komuniciramo o prednostima proizvoda.

Pristup i rezultati:

Ime i slogan su bili prihvaćeni u potpunosti, dok je finalna verzija ambalaže imala manje korekcije.

OSTALI PROJEKTI